ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσίες Προς Επιχειρήσεις

 • Οργάνωση Επιχειρήσεων
 • Ηλεκτρονική Λογιστική Επίβλεψη
 • Εργατικά – Ασφαλιστικά – Μισθοδοσίας
 • Τηρήσεις Βιβλίων
 • Δηλώσεις – Φ.Π.Α.
 • Σύμβουλοι επιχειρήσεων
 • Επιδοτήσεις – Χρηματοδοτήσεις
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός
 • Επιχειρηματικά Σχέδια
 • Μελέτη – Προτάσεις για Μείωση Κόστους

Υπηρεσίες Προς Ιδιώτες

 • Φορολογικές Δηλώσεις Εισοδήματος
 • Δηλώσεις Ακίνητης Περιουσίας
 • Εξειδικευμένες Συμβουλές επί Φορολογικών Θεμάτων
 • Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες